Thơ
Thơ đề ảnh! "Lòng từ cảm hóa thú hoang tìm về"
19/11/2013 07:14 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Nhất tâm niệm Bụt DI ĐÀ / Đàm kinh nhập diệu voi già khiêm
       


Nhất tâm niệm Bụt DI ĐÀ
                         Đàm kinh nhập diệu voi già khiêm cung!

                                                   
                                          Tâm hiền trôi giữa mênh mông
                                       Lòng từ cảm hóa thú hoang tìm về

                          
                                            Lòng từ có khác chi đâu
                               Vượt qua thù hận nhiệm mầu cõi tâm

                     
                              
Lắng  nghe tiếng ốc thở dài

Hoát nhiên nhẹ gót ra ngoài rong chơi*

*mượn ý câu:
Chống gậy rong chơi chừ Phương
Ngoại phư
ơng

"TUỆ TRUNG THƯỢNG SỸ"

                 
Tĩnh lặng giữa cõi nắng mưa
                                Phong ba bão táp chim đưa nhẹ hều !
                                     Gối đất giấc ngủ bình yên
                                  Thú thức ru gió như bên mẹ hiền !

                                                                   
                                        Khép mi an tịnh cõi lòng
                                  Tâm tâm kết nối chim rừng chở che !

                         
                                      Bước chân tịnh lạc ghé thăm
                                Như nguồn cam lộ thậm thâm diệu kỳ!

                                              
                        

                                      Lắng lòng nương tựa bên nhau
                                Cùng nghe tiếng gọi nhiệm mầu từ TÂM.

                                                      

Tiêu điểm:
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch