Thơ
Tiếng Chuông Cảnh Giác
PS. Giác Nhiên
16/12/2014 22:50 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Khi sống tạo thành muôn sự nghiệp - Thác rồi cũng một nắm tay không

Già-lam thắng cảnh xứ Di Đà

Chánh pháp giáo truyền Phật Thích Ca

Khất sĩ ra đời dìu bá tánh

Du Tăng xuất hiện độ Ta-bà

Hỡi ai chìm đắm nơi trần lụy!

Sớm khá quay đầu khỏi đọa sa

Đất khách hồng trần nơi giả tạm

Thiên đường Phật quốc thật nhà ta.

 

Quay đường hướng thiện lánh đường u

Gắng chí trau dồi một chữ Tu

Tháo mở lưới trần duyên trói buộc

Thoát ra cho khỏi thế gian tù

Sắc, tài, tửu, khí càng say đắm

Bổn ngã mê lầm khổ vạn thu

Ngọn đuốc Nhiên Đăng soi nẻo tối

Vẹt tan đường lối ánh mây mù!

 

Mây mù che ánh sáng trời hồng

Vật chất bao vây ám muội lòng

Khi sống tạo thành muôn sự nghiệp

Thác rồi cũng một nắm tay không

Công danh phú quý đem sao đặng

Chỉ có nghiệp duyên chất chập chồng

Quyến thuộc thân bằng nào cứu được

Nương về đạo đức hỡi còn trông.

Tứ Kệ Tĩnh Tâm
Nguồn: Ánh Nhiên Đăng


Tiêu điểm:
Bao Hiem BSH
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch