Phật sự
Bình Định: Lễ Khai mạc Đại Giới đàn Tâm Hoàn 2017
21/04/2017 14:04 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


Sáng ngày 02.04.2017 nhằm ngày 06.03. Đinh Dậu. Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, Đại Giới Đàn Tâm Hoàn – Bình Định 2017 đã trọng thể khai mạc tại Chùa Giáo Hội Tỉnh, 141 Trần Cao Vân, Tp. Quy Nhơn. tỉnh Bình Định.

Quang lâm Chứng minh có HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Đại lão HT.Thích Thiện Duyên, Thành viên Hội đồng Chứng minh, P.Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, Đương vi Đường Đầu Hoà Thượng Đại Giới đàn Tâm Hoàn ; HT. Thích Huệ Minh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nghi Lễ Trung ương GHPGVN, Đương vi Yết Ma A Xà Lê Đại Giới đàn Tâm Hoàn ; HT. Thích Nguyên Phước, Ủy viên Hội đồng Trị sự và Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định Đương vi Chánh Chủ Đàn ; HT. Thích Giác Trí, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh BTS Phật giáo huyện Phù Cát đương vi Chứng minh Đại Giới đàn; HT.Thích Nguyên Chơn, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, P.Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định Đương vi Tuyên luật sư và Phó Chủ đàn Đại Giới đàn Tâm Hoàn; HT.Thích Viên Đạt, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực BTS.GHPGVN tỉnh Bình Định Đương vi Phó Chủ Đàn ; HT. Thích Đồng Chơn, Giáo phẩm Phật giáo Bình Định Đương vi Giáo thọ A Xà Lê Đại Giới đàn Tâm Hoàn; HT.Thích Thánh Tâm, Đương vi Giáo Thọ A Xà Lê Đại Giới đàn Tâm Hoàn; HT.Thích Như Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng BTS. GHPGVN tỉnh Bình Định đương vi Phó Chủ đàn và Chánh Chủ khảo, HT.Thích Quảng Xả, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum đương vi Gia Trì sư Đại Giới đàn Tâm Hoàn, HT.Thích Trí Giác, P.Trưởng Ban Nghi Lễ Trung ương, Trưởng Ban Nghi Lễ GHPGVN tỉnh Bình Định đương vi Phó Chủ Đàn. Đồng Chứng minh có Thất vị Tôn Chứng Tăng già: HT.Thích Nhật Quang, HT.Thích Trí Hải, HT.Thích Hạnh Hòa, HT.Thích Nguyên Khiết, HT.Thích Nguyên Huệ, HT.Thích Giác Tần và HT.Thích Thiện Trụ cùng chư Tôn Giáo phẩm Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.


Quang lâm tham dự có chư Tôn Giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum, tỉnh Phú Yên, tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Gia Lai …

Chư  Tôn Giáo phẩm Ni có Ni Trưởng TN. Hạnh Nghiêm, Phó BTS. GHPGVN tỉnh Bình Định, Trưởng Phân Ban Ni giới tỉnh Bình Định đương vi Đường Đầu Hoà Thượng Giới Đàn Ni ; Ni Trưởng TN.Hạnh Quang, P.Phân Ban Ni giới tỉnh Bình Định đương vi Yết Ma A Xà Lê Giới Đàn Ni ; Ni Trưởng TN Hạnh Minh đương vi Giáo thọ A Xà Lê Giới Đàn Ni cùng Thất vị Tôn chưng: Ni trưởng TN.Hạnh Trực, Ni trưởng TN.Từ Trí, Ni trưởng TN. Kinh Liên, Ni sư TN.Hạnh Minh, Ni sư TN.Thông Nhiên, Ni sư TN.Hạnh Giáo, Ni sư TN.Hạnh Giải.

Cùng tham dự có chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng, Ni  trong tỉnh và sự hiện diện của 466 Giới tử Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni, Thức xoa Ma Na Ni, Sa di, Sa di Ni và trên 1000 Giới tử Thập thiện, Bồ tát tại gia.

Lãnh đạo Chính quyền có Ông Đào Văn Xuân, P.Ban Dân Vận Tỉnh Ủy Bình Định, Ông Trần Huy Giáp, P.Giám độc Công an tỉnh Bình Định, Bà Nguyễn Thị Đàng, P.Chủ tịch Uỷ Ban MTTQVN tỉnh Bình Định, Ông Dương Đình Lang, P.Trưởng Ban Tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Bình Định, Ông Nguyễn Minh Vũ, Trưởng phòng Dân tộc Tôn Giáo Ban Dân Vận Tỉnh Uỷ Bình Định, Ông Trịnh Minh Ty, Trưởng phòng PA. 88 Công An tỉnh Bình Định, Ông Phan Minh Tùng, PCT Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bình Định, Ông Nguyễn Văn Thông, P.Chủ tịch Uỷ Ban MTTQVN Tp. Quy Nhơn, Ông Hồ Minh Đức, P.Trưởng phòng Nội vụ Tp. Quy Nhơn, Ông Nguyễn Tuấn Anh, PCT UBND phường Trần Hưng Đạo, Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, PCT. Uỷ Ban MTTQVN phường Trần Hưng Đạo và các vị phóng viên Báo Đài tham dự đưa tin.


Phát biểu khai mạc, HT.Thích Nguyên Phước nhấn mạnh: Yếu tố căn bản và quan trọng nhất để tạo nên sự thành tựu trong việc tu học của mỗi cá nhân và sự vững bền của tập thể Tăng già là Giới luật. Khi đức Thế Tôn còn tại thế, Ngài thường khuyến tấn các hàng đệ tử rằng: “Này các Tỷ-kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và tu học các học giới.”. Ba tháng cuối đời của đức Phật, trên con đường từ Tỳ-xá-ly trở về Thành Câu-thi-na, đức Phật đã nhắc đi nhắc lại về tầm quan trọng của giới luật. Đặc biệt, trước khi nhập diệt, đức Phật đã khuyên nhủ rằng sau khi Ngài diệt độ, hàng đệ tử Ngài phải tôn trọng, quý kính tịnh giới. Ngài dạy: “Phải biết giới pháp nầy là đức Thầy của các ông, dù ta có trụ ở đời cũng không khác gì giới pháp nầy vậỵ” Lời dạy này đã xác chứng một nguyên lý quan trọng rằng: giới luật là hiện thân của đức Phật; nơi nào và thời đại nào, giới luật được trân kính, hành trì, thì khi ấy đức Phật và Phật pháp đang hiện hữu tôn nghiêm và trọn vẹn. Phật pháp muốn được an trụ và phát triển trong nhân gian thì yếu tố tiên quyết là phải giữ gìn và nghiêm trì giới luật.

Về danh xưng của Đại Giới đàn Hòa Thượng cho biết: Đại Giới đàn này mang Tôn hiệu Tâm Hoàn, một bậc cao Tăng thạc đức của Phật giáo tỉnh nhà nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung.

Hòa thượng húy thượng Tâm hạ Hoàn, tự Giải Quy, hiệu Huệ Long, thuộc dòng thiền Lâm Tế đời thứ 43. Ngài xuất gia năm 12 tuổi với Hòa thượng Chánh Nhơn tại Tổ đình Long Khánh, Tp. Quy Nhơn. Ngài tham học tại Phật học đường Báo Quốc-Huế. Năm 20 tuổi Ngài thọ Cụ Túc giới tại Tổ đình Hưng Khánh đạt tiêu chuẩn Vĩ Sa di. Ngài đã tham gia nhiều hoạt động Phật giáo cứu quốc và nhiều lần bị tù tội, lao ngục, tra tấn. Trong sứ mạng phụng sự chánh pháp, với tài năng và đức hạnh cao cả, từ năm 1959 Ngài đã là một vị lãnh đạo khả kính, tài năng của Phật giáo Bình Định và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong giáo hội tỉnh nhà cho đến ngày viên tịch. Trên phương diện giáo dục Phật giáo và đào tạo Tăng tài, Ngài đã từng được cung cử làm Phó Hội trưởng Hội Phật học Trung phần, là Giáo thọ sư và thành viên Ban quản trị tại Phật học đường Nha Trang và Bình Định như: Thập Tháp, Thiên Đức và Nguyên Thiều.


Khi kế thừa trụ trì Tổ đình Long Khánh, Ngài đã trùng tu ngôi già lam ngày một tôn nghiêm và là Phật học đường mẫu mực của tỉnh nhà. Nhiều thế hệ đệ tử, học trò của Ngài đã trở thành những bậc tôn túc khả kính và thành tựu trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Ngài không chỉ là một tấm gương trọn đời quên mình phụng sự chánh pháp và quê hương mà còn là thân giáo sống động về một nếp sống thanh đạm, giản đơn, khiêm cung và nghiêm cẩn. Chính đức độ và đạo hạnh của Ngài đã trở thành một động lực mạnh mẽ cho bao thế hệ Tăng Ni và quần chúng Phật tử tiến tu trên bước đường giác ngộ, giải thoát. Đại giới đàn hôm nay được mang tôn hiệu của Ngài nhằm thể hiện tấm lòng tri ân chân thành của hàng hậu bối đối với một bậc Tôn sư cao cả, đặc biết là để cho Giới tử noi theo gương sáng của Ngài mà tinh tấn nghiêm trì giới luật và tinh cần trên bước đường tu học giải thoát đến ngày mãn phần.

Hòa Thượng Thích Viên Đạt báo cáo diễn tiến Đại Giới đàn Tâm Hoàn – Bình Định 2017 từ duyên khởi, hình thành cho đến kết quả mỹ mãn của ngày hôm nay đã thành tựu một Đại Giới đàn lớn nhất và hoành tráng nhất từ trước đến nay, tất cả là nhờ sự đoàn kết hòa hợp, chung sức chung lòng và thống nhất ý chí, hành động của chư Tôn đức lãnh đạo Phật giáo tỉnh nhà. Ban Trị sự đã noi theo truyền thống của Phật giáo Bình Định và ánh sáng truyền đăng của Tổ đạo. Tuân theo thanh qui thừa hành Phật sự và thảo luận qua nhiều cuộc họp, Ban Trị sự đã nhất tâm khai mở Đại Giới Đàn danh hiệu Tâm Hoàn. Đây là tâm nguyện của người con Phật, là Phật sự quan trọng, thiết yếu của Giáo hội, với mục đích hoằng dương chánh pháp, đào tạo Tăng tài để gìn giữ mạng mạch Phật pháp trường tồn trên thế gian này. Với những ý tưởng cao quí và nhu cầu chính đáng nên Hội đồng Trị sự GHPGVN và Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bình Định đã chuẩn thuận cho phép tổ chức Đại Giới đàn Tâm Hoàn.

Theo đó Đại đức Thích Quảng Duy, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định đã thông qua các văn bản cho phép của Trung ương Giáo hội và UBND tỉnh Bình Định. Thông qua danh sách Hội đồng Thập sư Giới đàn Tăng và Giới đàn Ni.

Hòa Thượng Thích Nguyên Chơn thay mặt Ban Kiến đàn và Môn phong pháp phái Tổ đình Long Khánh cung tuyên tiểu sử Hòa Thượng Thích Tâm Hoàn. (xem tiểu sử).


Dịp nầy Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Ban Tăng sự, Ban Nghi Lễ Trung ương GHPGVN, các Cơ quan, Ban ngành của tỉnh, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành và Ban Trị sự GHPGVN huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã tặng nhiều lẵng hoa chúc mừng Ban Trị sự và Ban Kiến đàn Đại Giới đàn Tâm Hoàn.

Đại diện Giới tử phát nguyện: Ước nguyện của chúng con đã được cảm ứng khi hay tin Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định khai mở Đại giới đàn truyền trao giới pháp. Còn duyên lành nào lớn hơn duyên lành này, còn niềm hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc này. Tựa như đứa con bao năm lưu lạc đất khách tha phương, giống như một cùng tử lang thang trong cõi mộng, in như một kẻ mù loà dò dẫm trong đêm tối vô minh, hôm nay chúng con trở về ngôi nhà chánh pháp, được chính thức tiếp nhận thánh giới cao quý, thiêng liêng, toả rạng của Phật pháp để vun đắp cho sự nghiệp tâm linh của mình. Quý Ngài đã không quản ngại khó nhọc, vì đàn hậu học chúng con mà khai đàn truyền giới. Ân đức cao cả này chúng con không sao diễn tả trọn vẹn và biết bao giờ đền đáp cho được. Chúng con xin nguyện tuân thủ nội quy giới đàn, vâng giữ lời giáo huấn của các bậc Tôn đức, tinh tấn tu hoc và nghiêm trì giới luật đã lãnh thọ. Dù gặp bao chông gai thử thách, dù phải hy sinh cả thân mạng của mình, chúng con sẽ trọn đời luôn tôn thờ giới pháp, tôn kính Tam Bảo, thực hiện lý tưởng người xuất gia, tinh tấn nỗ lực hành trì, giữ gìn và hoằng truyền chánh pháp của Đức Phật.

Thay mặt Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Đức Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn ban đạo từ và tán dương công đức cao quí của Ban Trị sự và Ban Kiến đàn Đại Giới đàn Tâm Hoàn, bên cạnh đó Ngài cũng tri ân quí Lãnh đạo Chính quyền các cấp và quí Cơ quan, Ban ngành của tỉnh Bình Định đã ưu ái giúp đỡ cho Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhà tổ chức Đại Giới đàn Tâm Hoàn để truyền giới cho Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh, Đặc biệt Hòa Thượng mong muốn quí Lãnh đạo chính quyền tiếp tục giúp đỡ cho Ban Trị sự tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2017 – 2022 sắp đến được thành công tốt đẹp.

Trong phần đạo từ, Hòa Thượng nhấn mạnh: Phật sự khai mở Đại Giới Đàn truyền giới là một trong những trách nhiệm hàng đầu của Giáo hội, cũng là trách nhiệm chung của những người đệ tử Phật vì “Giới Luật là thọ mạng của Phật pháp – Giới luật còn thì Phật pháp trường tồn” Chính Giới luật là nền tảng xây dựng đạo đức để hoàn thiện nhân cách cho chính mình. Giới Luật là tiếng chuông tỉnh thức, là bậc thầy sáng dẫn dắt chúng ta khỏi sa vào hố thẳm. Hàng đệ tử Phật nương vào Giới luật để hoàn thiện nhân cách, trong sạch thân tâm và sáng suốt trong hành động, nhờ giới luật mà chúng ta tư duy và quán chiếu để đoạn trừ phiền não và thành tựu trí tuệ giải thoát. Vì có trí tuệ mới gạn đục khơi trong, mới chế ngự được tham sân si ngay trong tự tâm và trên tự thân giữa cuộc đời này.


Đối với Giới tử, Hòa Thượng giáo huấn: Đạo Phật được hình thành và tồn tại qua biểu tượng Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng. Muốn trở thành Tăng bảo trong Tam bảo, thì nhất thiết phải đăng đàn thọ giới. Muốn thọ giới, thì phải có đàn giới và Giới sư truyền giới trang nghiêm thanh tịnh. Đó là mối quan hệ mật thiết hữu cơ từ thời Đức Thế Tôn còn tại thế cho đến ngày nay.

Đó cũng là bổn phận và trách nhiệm của Giáo hội làm sao cho có người kế thừa và duy trì mạng mạch Phật pháp trường tồn. Hoà thượng dẫn chứng lời Phật dạy trong Kinh Niết Bàn: “Muốn thấy được Phật tánh, phải thọ trì Giới Luật. Do thọ trì giới luật mà thấy được Phật tánh và thành Phật”. Chính giới luật tạo cho chúng ta bước chân vững chãi, chính giới luật làm nền tảng cho ta xây dựng hạnh phúc mà không bị lạc hậu mất gốc. Chính giới luật là dây chuỗi anh lạc trang nghiêm pháp thân cho người Tu sĩ vào đời mà không bị dính bụi, là đôi mắt sáng ngời đi giữa rừng mê, là chiếc thuyền vượt qua biển khổ mênh mông, là ngọn hải đăng soi đường trong đêm tối.“Hoang mang giữa cảnh đêm trường, nhờ đèn Tam Bảo soi đường chúng sanh”. Nhờ ánh sáng của ba Ngôi báu Phật, Pháp, Tăng mà chúng sanh thoát khỏi nguy hiểm, khổ nạn.

Từ giờ phút này, quý vị phải đem hết thân tâm thanh tịnh, một lòng hướng về cầu lãnh thọ giới pháp mà Hội đồng Thập sư sẽ truyền trao đến quý vị. Sự nhất tâm lãnh thọ giới pháp cùng với sự thanh tịnh của Giới sư và sự trang nghiêm của Giới trường sẽ tạo thành những năng lượng vô biên nuôi dưỡng giới thân huệ mạng, phát huy nội lực để dứt trừ điều ác, tu tập điều thiện và thành tựu Phật quả. Thế nên, Đức Phật dạy: “Người phát tâm thọ giới, chính là chuẩn bị bước vào hàng Phật quả trong tương lai”.


Vậy Giới đàn còn gọi là Tuyển Phật Trường, nghĩa là Trường tuyển chọn người làm Phật trong tương lai. Hoà thượng mong muốn các Giới tử phải giữ gìn giới pháp đã lãnh thọ như giữ gìn con ngươi của chính mình vậy. Vì giới pháp có trang nghiêm thanh tịnh thì đạo pháp mới trường tồn và phát triển bền vững.

Toàn thể Giới tử thành kính đảnh lễ tri ân lời giáo huấn quí báu của Hòa Thượng và đồng thanh phát nguyện “Y giáo phụng hành”.

Trước khi hồi hướng bế mạc, Đại đức Thích Quảng Duy, Trú trì Tổ đình Long Khánh thành kính cung thỉnh chư Tôn Giáo Phẩm, chư Tôn Thiền đức Tăng Ni quang lâm Tổ đường dâng hương tưởng niệm Húy kỵ Tôn sư thượng Tâm hạ Hoàn.

Lễ Khai mạc Đại Giới đàn Tâm Hoàn – Bình Định 2017 kết thúc thành tựu viên mãn.


» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch