Phật sự
Thái Lan – 30.000 Người Xuất Gia Tu Tại Trung Tâm Phật Giáo Dharmakaya
13/04/2011 12:08 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng


Lễ kỷ niệm hàng năm là Ngày lễ Makha Bucha với sự tham dự của hơn 40.000 người vào tháng hai ở Wat Phra Dhammakaya. Được tổ chức vào ngày trăng tròn của tháng âm lịch hàng năm, lễ hội có ý nghĩa như một sự tôn kính Đức Phật và giáo lý của mình, đó là một ngày lễ quốc gia ở Thái Lan, cũng như ở Lào và Campuchia.

Quy-y Tam Bảo phát Bồ Đề ! Namo Buddhaya, Dharmaya, Sanghaya!!!

Namo Buddhaya, Dharmaya, Sanghaya!!!

Cứu cánh đắc thành Vô Thượng Đạo, công đức vô biên tận vị lai !!!

30 Ngàn người phát tâm xuất gia tu gieo duyên từ 6 tháng đến 2 năm tại chùa Dharmakaya Ceitiya Thái Lan.  Sau đó, họ có thể phát nguyện tu luôn suốt đời làm Tăng sĩ tiếp tục tu học và hoằng pháp lợi sinh giải thoát khỏi duyên trần ràng buộc.

TNT

» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch