Chùa Việt tại hải ngoại
Hoa Kỳ : Lễ Động thổ kiến thiết chùa Hoa Nghiêm
29/01/2010 17:14 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Sáng nay, ngày 21/6/2009, tại chùa Hoa Nghiêm , đã diễn ra lễ "Động Thổ". Dự án tái thiết chùa Hoa Nghiêm đã được cấp giấy phép sau nhiều năm chờ đợi. Tuần trước tin vui đến từng nhà, mọi người Phật tử hân hoan, nôn nao chờ đợi ngày "Động Thổ" để tiến hành việc tái thiết ngôi chùa.

Ngôi chùa Hoa Nghiêm sắp xây sẽ là một kiến trúc có hai tầng. Mỗi tầng có diện tích 4,500 bộ vuông, tính chung cả hai tầng có 9,000 bộ vuông và được phối trí thành ba phần: Tiền đình, Chánh điện và Tăng xá gồm  - Tiền đình có lầu chuông, thư viện và phòng tiếp tân. Chánh điện,  tầng trên là Đại hùng Bảo điện có sức chứa cho 300 Phật tử hành lễ, hai cánh tả hửu là phòng thờ Linh, phòng thờ Tổ và phòng Thiền. Tầng dưới là giảng đường, cũng là phòng đa dụng, có thể làm phòng ăn cho 300 thực khách.Tăng xá: Tầng trên có ba phòng dành cho chư Tăng và một phòng dành cho Hội Phật Giáo Mỹ Châu. Tầng dưới là Trai đường.
Hoa viên trước chùa sẽ được thiết dựng tôn tượng mới của đức Quán Thế Âm Bồ Tát, cao 13 bộ. Trong khuôn viên có xây thêm bãi đậu xe.

Ngân khoản xây cất dự trù 1,500,000 Mỹ kim.

Lễ "Động Thổ" trùng vào ngày Father's Day, trong chánh điện vị huynh trưởng Phật tử Hoa Nghiêm nói ý nghĩa về ngày lễ của Cha. Ngoài đời chúng ta đều có cha mẹ sanh thành nuôi dưỡng chúng ta từ thuở chào đời cho đến lớn khôn. Trong tâm chúng ta có một người cha là đức Phật Thích Ca và mẹ là Bồ Tát Quán Thế Âm, đấng cha mẹ tâm linh dẫn dắt chúng ta trên con đường giải thoát. Lễ động thổ hôm nay với ý nghĩa nhắc nhở đến đấng Từ Phụ cao cả và cầu nguyện xin người gia hộ độ trì cho công việc kiến thiết chùa Hoa Nghiêm được viên mãn.

Lễ động thổ hoàn tất, đại chúng hoan hỷ vào phòng trai đường thọ trai..., rồi ra về hẹn nhau vào ngày khánh tiết ngôi chùa mới.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn: http://phattuvietnam.net/12/48/6693.html

» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch