Phật giáo trong nước
Thái Bình: Đại lễ vía Phật A Di Đà tại chùa Từ Xuyên
30/12/2017 19:11 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Với những hành giả tu học Phật pháp nói chung, hành giả tu tập pháp môn Tịnh độ nói riêng không ai xa lạ gì về cuộc đời tu tập tinh cần và hạnh nguyện độ tha rộng lớn của đức Phật A Di Đà. Tiền thân của Ngài là Tỳ - kheo Pháp tạng, được đức Phật Thế Tự Tại Vương giáo hóa, chỉ bày vô lượng thắng cảnh của mười phương thế giới, Ngài đã phát 48 đại nguyện, thiết lập cõi nước Tịnh độ trang nghiêm, thù thắng tiếp dẫn chúng sinh về cảnh giới của Ngài. Có thể nói, pháp môn Tịnh độ niệm Phật là pháp môn dễ tu, dễ chứng nhất là trong thời mạt pháp, căn tính chúng sinh không đồng đều. Hàng năm, các chùa theo Tịnh độ Tông đều lấy ngày 17/11 âm lịch làm ngày vía đức Phật A Di Đà là lấy theo ngày sinh của Vĩnh Minh Thiền sư, Tổ thứ VI của Tịnh độ Tông Trung Hoa.

Với những hành giả tu học Phật pháp nói chung, hành giả tu tập pháp môn Tịnh độ nói riêng không ai xa lạ gì về cuộc đời tu tập tinh cần và hạnh nguyện độ tha rộng lớn của đức Phật A Di Đà. Tiền thân của Ngài là Tỳ - kheo Pháp tạng, được đức Phật Thế Tự Tại Vương giáo hóa, chỉ bày vô lượng thắng cảnh của mười phương thế giới, Ngài đã phát 48 đại nguyện, thiết lập cõi nước Tịnh độ trang nghiêm, thù thắng tiếp dẫn chúng sinh về cảnh giới của Ngài. Có thể nói, pháp môn Tịnh độ niệm Phật là pháp môn dễ tu, dễ chứng nhất là trong thời mạt pháp, căn tính chúng sinh không đồng đều. Hàng năm, các chùa theo Tịnh độ Tông đều lấy ngày 17/11 âm lịch làm ngày vía đức Phật A Di Đà là lấy theo ngày sinh của Vĩnh Minh Thiền sư, Tổ thứ VI của Tịnh độ Tông Trung Hoa.

Vì lẽ đó, trong các ngày 28-30/12/2017, (nhằm ngày 11-13/11/Đinh Dậu), chùa Từ Xuyên (P.Hoàng Diệu, TP.Thái Bình) long trọng tổ chức Pháp hội Trung phong Tam thời hệ niệm, cúng dường lên đức Từ phụ A Di Đà, nguyện cầu cho Phật pháp trường tồn, Tăng già hưng thịnh, thế giới hòa bình, quốc thái dân an, chúng sinh được thấm nhuần Phật pháp, người người biết yêu thương nhau, hiện thời an lạc, ngày sau được sinh về nơi liên hoa chín phẩm.

Trong ba ngày Pháp hội, diễn ra các thời khóa giảng pháp Tịnh độ, khai thị và cộng tu niệm Phật. Được biết, đã có gần 1000 Phật tử từ các đạo tràng trong tỉnh về chùa dự lễ, làm cho Đại lễ thêm phần trang nghiêm, thanh tịnh.

Xin giới thiệu chùm ảnh:

Pháp hội diễn ra trang nghiêm

» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch