Du lịch Tâm linh
Xứ chùa tháp
01/05/2010 11:31 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Campuchia, đất nước lấy Phật giáo làm nền tảng cho mọi sinh hoạt hàng ngày

campuchia1.jpg

_campuchia2.jpg

_campuchia3.jpg

campuchia4.jpg

_campuchia5.jpg

_campuchia6.jpg

_campuchia7.jpg

campuchia8.jpg

_campuchia9.jpg

campuchia10.jpg

campuchia11.jpg

campuchia12.jpg

Ảnh của Vương Niên (Theo BBC

Xuân Nhâm Thìn
Video
Ảnh đẹp
Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển: