Thơ
Hóa hiện
22/11/2013 09:38 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Đầu rồng núi lớn cất lên

Chu Minh đuôi pháp ẩn mình chờ duyên

Về sau Thập Bát Tử hiền

Cây gạo hiển hóa rồng tiên linh thần

Thỏ gà tháng chuột hóa than

Thiên tử xuất hiện độ dân cứu đời.


Tác giả: Thiền Sư La Quý

Tiêu điểm:
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch