Thơ
Đẹp màu tâm linh
01/02/2014 00:17 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Giác ngộ than tâm lặng yên

Thần thong biển tướng hiện tiền độ sanh

Hữu vi, vô vi hóa thành

Hằng sa thế giới thiện lành thanh lương

Đạo vàng tỏa khắp mười phương

Người người an tịnh, sang gương nhiệm màu

Muôn ngàn đời kiếp vô cầu

Nơi nơi, chốn chốn đẹp màu tâm linh.

Tác giả: Thiền sư Cứu Chỉ

Tiêu điểm:
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch