Thơ
Rạng rỡ hư không
31/05/2014 17:17 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Được thành phật, chẳng nhờ tu

Mà nhờ trí tuệ tối ưu trong ngoài

Tâm minh chiếu diệu đêm ngày

Vầng hồng rạng rỡ trên đài hư không

Người trí tựa thể trăng hồng

Chiếu soi khắp cả ruộng đồng núi song

Nếu người biết rõ đục trong

Khói lam lan tỏa tầng không nắng chiều.

Tác giả: Thiền Sư Bảo Giám

Tiêu điểm:
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch