Thơ
Chân không thị huyễn
09/06/2014 10:58 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Xưa nay xứ sở không không

Xưa nay xứ sở chân tông là nhà

Chân tông thế huyễn ta bà

Thế huyễn như thị, ấy là không không.


Tác giả: Trưởng Lão Định Hương

Tiêu điểm:
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch