Hoa duyên đắc quả
28/02/2010 09:33 (GMT+7)
Có & Không ?
28/02/2010 09:47 (GMT+7)

Ði chùa
28/02/2010 09:46 (GMT+7)
Hư Thực
28/02/2010 09:47 (GMT+7)

Tĩnh tâm tu Phật
28/02/2010 09:44 (GMT+7)
Mười Bài Kệ Chăn Trâu
28/02/2010 09:46 (GMT+7)

Thăm lại chùa xưa
28/02/2010 09:45 (GMT+7)
Vọng mãi Pháp âm
28/02/2010 09:44 (GMT+7)

Tiếng Chuông Chùa
28/02/2010 09:45 (GMT+7)
Thiền
28/02/2010 09:45 (GMT+7)

Thấy rồi
28/02/2010 09:44 (GMT+7)
Tỉnh Mộng
28/02/2010 09:42 (GMT+7)

Xuất gia
28/02/2010 09:44 (GMT+7)
Thương Mẹ
28/02/2010 09:42 (GMT+7)

Vẻ đẹp trần ai
28/02/2010 09:43 (GMT+7)
Xả
28/02/2010 09:43 (GMT+7)

Tán dương Tam Bảo
28/02/2010 09:41 (GMT+7)
Phật về làng
28/02/2010 09:40 (GMT+7)

Ý Nghĩa Khoa Học Của Tư Thế Hoa Sen
03/03/2010 07:34 (GMT+7)
Thiền là những hình thức tập trung tư tưởng để điều hòa cảm xúc, hòa hợp thân và tâm, nâng cao tâm thức để thể nhập vào chân tánh thanh tịnh. Điều cơ bản nhất của quá trình hành thiền là luôn tỉnh giác, quan sát, để biết được điều gì đang xảy ra nơi thân và tâm.
Tượng Phật nào cổ nhất Việt Nam?
10/03/2010 01:21 (GMT+7)
Xuất hiện tại Pháp vào năm 2005 trong một triển lãm cổ vật Đông Nam Á và được phía Pháp mua bảo hiểm với giá 5 triệu USD, tượng Phật Đồng Dương trở thành một trong những bức tượng giá trị nhất của cổ vật Việt Nam. Hiện, bức tượng Phật Đồng Dương này đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (TP HCM) để công chúng chiêm ngưỡng...

 Về trang trước     Về đầu trang      Trang 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10  
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch