Thơ
Đi vào thuyền không
18/07/2014 22:32 (GMT+7)
Kích cỡ chữ:  Giảm Tăng

Trên đời có tử có sanh

Có sanh có tử đành giành nhân gian

Chết thì người khóc buồn than

Sanh thì người lại đa mang vui mừng

Buồn vui đối cực không chừng,

Chợt cười, chợt khóc… vô thường xiết bao!

Sống chết chớ để dạ nào?

Án rô… tất rị… đi vào thuyền không.

Tác giả: Thiền Sư Trì Bát

Tiêu điểm:
» Video
» Ảnh đẹp
» Từ điển Online
Từ cần tra:
Tra theo từ điển:
» Âm lịch